Doula to osoba, która wspiera kobiety i ich rodziny podczas okresu okołoporodowego, oraz niekiedy samego porodu i połogu. Doula oferuje przede wszystkim wsparcie fizyczne i emocjonalne, dostosowując się do potrzeb kobiety. Wykorzystuje różne techniki, takie jak...