fbpx

W dzisiejszych czasach procesy związane z narodzinami dziecka stopniowo ewoluują, a świadomość rozwija się w kierunku bardziej holistycznego podejścia do porodu. Polski system opieki okołoporodowej, po pierwszych doświadczeniach z porodami rodzinnymi w 1983 roku, zaczął dostosowywać się do międzynarodowych standardów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 1993 roku podkreśliła konieczność aktywnego uczestnictwa osoby bliskiej w tym wyjątkowym momencie życia.

Wsparcie kobiety w czasie porodu

Współczesne szpitale w Polsce coraz częściej otwierają się na różnorodne formy wsparcia podczas porodu. Obecność ojca dziecka na sali porodowej stała się normą. Aktywny udział mężczyzny w tym procesie przynosił liczne korzyści, takie jak zacieśnienie więzi między partnerami oraz poczucie bezpieczeństwa kobiety. Jednak nie zawsze partner jest odpowiednio przygotowany i stanowi silne wsparcie emocjonalne w trakcie porodu. Warto więc zastanowić się nad dodatkową osobą, która będzie czuwać nad porodem i emocjami rodziców, udzielając adekwatnego wsparcia.

Kim jest doula i jaka jest jej rola w czasie porodu?

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popularności alternatywnego wsparcia w postaci douli. Doula to osoba przeszkolona i doświadczona, bez wykształcenia medycznego. Pełni rolę nie tylko towarzysza, lecz także opiekuna fizycznego, emocjonalnego i informacyjnego dla kobiety w trakcie ciąży, porodu oraz po urodzeniu dziecka. Wpisanie douli na listę zawodów w Polsce odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie kobiet na profesjonalne, niemedyczne wsparcie podczas porodu .

Jak pracuje doula i co może zaoferować kobiecie w czasie ciąży, porodu i w połogu?

Podczas ciąży doula nawiązuje bliską relację z matką, poznaje jej oczekiwania, obawy i preferencje dotyczące porodu. Ten etap pozwala na zbudowanie zaufania i stworzenie spersonalizowanego planu wsparcia. W trakcie porodu doula pełni rolę aktywnego uczestnika, oferując fizyczne wsparcie. Może to być masaż czy na przykład techniki oddechowe, które mogą pomóc złagodzić ból porodowy.

Doula dostarcza wsparcia psychicznego, pomaga radzić sobie ze stresem i lękiem oraz buduje atmosferę wsparcia i zrozumienia. To wszystko przyczynia się do stworzenia pozytywnego środowiska, sprzyjającego naturalnemu przebiegowi porodu.

Także po narodzinach dziecka, doula często pełni istotną rolę, oferując matce wsparcie w okresie poporodowym. Zwykle skupia się na pomocy w nawiązywaniu więzi z noworodkiem, udziela praktycznych porad dotyczących karmienia i opieki nad dzieckiem. Ponadto doula wspiera matkę w procesie regeneracji fizycznej i psychicznej.

Wpływ douli na przebieg porodu w świetle badań naukowych

Badania naukowe potwierdzają korzyści związane z obecnością douli podczas porodu. Przeprowadzone analizy wskazują na pozytywne aspekty, zarówno dla matki, jak i dziecka, wynikające z profesjonalnego wsparcia douli.

Według badań obecność douli podczas porodu wiąże się z redukcją interwencji medycznych, takich jak cesarskie cięcia czy indukcje porodu. Kobiety korzystające z usług douli częściej rodzą naturalnie, co może wpływać korzystnie na zdrowie matki i dziecka. Ponadto, badania te wskazują na związek między obecnością douli a zwiększeniem szans na korzystny przebieg porodu.

Wsparcie douli a doświadczenia porodowe kobiet

Wsparcie douli może wpływać pozytywnie na doświadczenie porodowe kobiet. Kobiety, które miały obecność douli, częściej wyrażały satysfakcję z przebiegu porodu. Doświadczały także mniejszego poziomu stresu i były bardziej zadowolone ze swojego doświadczenia porodowego. To potwierdza, że niemedyczne wsparcie douli może mieć istotny wpływ na aspekty emocjonalne i psychiczne procesu narodzin dziecka.

W Polsce, gdzie obecność douli staje się coraz bardziej popularna, decyzja o wpisaniu douli na listę zawodów zdaje się być uzasadniona rosnącym zapotrzebowaniem kobiet na specjalistyczne wsparcie niemedyczne podczas porodu. Badania wykazują, że kobiety korzystające z usług douli doświadczają większego poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji. Wpływa to na ich zdolność do radzenia sobie z bólem porodowym i przebiegiem samego porodu.

Wnioski płynące z badań naukowych podkreślają, że inwestycja w wsparcie douli podczas porodu jest korzystna zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego kobiety. Doule, posiadając wiedzę i doświadczenie, nie tylko towarzyszą kobiecie, ale także dostarczają istotne informacje oraz pomagają w zarządzaniu emocjami. Rosnące zainteresowanie doulami odzwierciedla zmieniające się potrzeby kobiet w trakcie procesu porodowego. Kieruje to uwagę na aspekty niemedyczne, które mają istotne znaczenie dla całego doświadczenia macierzyństwa.

Podsumowanie

Wsparcie doul i innych osób towarzyszących kobiecie w trakcie porodu powinno być brane pod uwagę w strategiach planowania i organizacji opieki okołoporodowej. Niemedyczne wsparcie, skoncentrowane na potrzebach kobiety, może wpływać pozytywnie na jej doświadczenie porodowe, zwiększając jednocześnie szansę na przestrzeganie praw pacjenta

Bibliografia:

  1. Gawińska Adrianna , Doroszewska A. , Sys D. , Baranowska B., Wpływ obecności osoby towarzyszącej przy porodzie na doświadczenie porodowe rodzącej oraz poziom medykalizacji porodu [W:] Współczesne pielęgniarstwo i ochrona zdrowia, nr 2/2019, s. 47-50.
  2. Walewska D, Bączek G, Tataj-Puzyna U., Poród – rodzinne wydarzenie [W:] Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, tom 29 nr 1 (2017), s. 171–181.
  3. Więznowska-Mączyńska K., Pięta B., Opala T., Za i przeciw porodu rodzinnego, [W:]Przegląd Ginekologiczno-Położniczy, tom 5, zeszyt 6, s. 351-355.
error: Treść jest chroniona!